İçeriğe geç

LITERATURE

* Şiddeti Fotoğraflamak mı?

*Görsel Metodoloji; Diğer Metotlar, Karma Metotlar

*Yeniden Üretilebilirlik Çağında Mona Lisa Örneği

*Fotoğrafik Görüntünün Sentetikleşmesi

*Görsel Kültür Ve Toplumsal Bellek Bağlamında Sayısal Fotoğraf Estetiği

*Moda Fotoğrafında Cinsellik ve Fetiş

*Fotoğrafta Anlam Bulma ve Anlam Kurma

*Cindy Sherman Fotoğraflarında Kadın İmgesi

*Post- Fotografik Üretimde Etik ve Estetik

*Reklam Fotoğraflarında Bedenin Kodları

*Kamuoyu Oluşumunda Görsel İmgeler; Konvansiyonel Fotoğraftan Manipülasyona

*Gerçek ile Kurgu Arasındaki Fotoğraf

*Göstergebilim; F.de Saussure, Ch.S. Peirce, Roland Barthes

*Beden Dili ve Sunum Kodları

*”Şeytanın Avukatı” filminin mitolojik değerlendirilmesi

*Türkiye’deki gazetelerin sahiplik ve politik yönelim açısından değerlendirilmesi

*Türkiye’deki medya(sistem) yapısının özgürlük, eşitlik ve düzen ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın